BEGINILAH KITA MENCINTAI TANAH AIR KITA

BEGINILAH KITA MENCINTAI TANAH AIR KITA

 Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

Renungkanlah untaian kata-kata dalam dua lagu kebangsaan berikut ini! (1) “Tanah airku Indonesia. Negeri Elok amat Kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia. Yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau Kelapa yang amat subur. Pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala…” (2) Dari yakin kuteguh. Hati ikhlasku penuh. Akan karunia-Mu. Tanah air pusaka. Indonesia merdeka. Syukur aku panjatkan. Ke hadirat-Mu Tuhan.”

“Ribuan pulau tergabung menjadi satu. Sebagai ratna mutu manikam. Nusantara oh Nusantara…. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.” (Koes Plus).

*****

Sebagai warga Indonesia, kita pasti mencintai tanah air kita. Kita cinta Negeri Nusantara yang indah ini. Mengapa kita cinta tanah air kita? Apa karena tanahnya subur dan makmur? Apa karena alamnya indah? Apa karena kekayaan alamnya melimpah?

Bagaimana jika suatu ketika tanah kita tak subur dan tidak makmur lagi? Bagaimana jika kekayaan alam tanah air kita sudah habis dikeruk oleh berbagai pihak? Apa kita tidak cinta lagi? Tentu saja, kita tetap cinta tanah air kita! Apa pun kondisinya!

Haji Agus Salim, salah satu cendekiawan Muslim terbesar Indonesia, pernah menulis artikel berjudul “Cinta Bangsa dan Tanah Air” (Harian Fajar Asia, 28 Juli 1928). Isinya, mengkritisi cara pandang sekular yang memuja “Ibu Pertiwi” secara berlebihan sehingga sampai menjadikan Ibu pertiwi itu sebagai “Tuhan”. 

Agus Salim menulis, “… demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menujukan cita-cita kepada yang lebih tinggi dari pada  segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan, dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa-ta’ala.” (Lihat, buku Seratus Tahun Haji Agus Salim, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Itulah cinta tanah air yang adil. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Negeri kita yang indah ini bukan ada dengan sendirinya. Kita pun, manusia Indonesia, bukan hasil evolusi dari makhluk bernama hominid (sebangsa kera). Kita ada, karena ada yang meng-ada-kan kita. Bukan ada karena kehendak kita sendiri. Allah SWT-lah, Tuhan Yang Maha Esa, yang meng-ada-kan kita, sehigga kita menjadi ada.

Lanjut baca,

https://member.adianhusaini.id/member/blog/detail/beginilah-kita-mencintai-tanah-air-kita

 

Dipost Oleh Super Administrator

Admin adianhusaini.id

Post Terkait

Tinggalkan Komentar